Политика за личните данни

Декларация за личните данни  
на Фондация Фючър Дженерейшън 
 

Този сайт се управлява от Фондация Фючър Дженерейшън. Ние разбираме, че искате да знаете как вашите лични данни се използват и обменят. Прилагаме политика за личните данни, от която можете да научите как събираме, използваме и обменяме информация на този сайт. Моля, имайте предвид, че насоките, описани в тази политика, се прилагат само за данните, събрани чрез този сайт и ако е приложимо, при обслужването на клиенти във връзка с този сайт. Не е задължително те да съответстват на наши насоки за данни, събирани чрез други интернет страници, които управляваме ние или чрез офлайн медии. 

Моля, свържете се с нас през формата за контакт на сайта, ако имате някакви въпроси относно нашата политика за личните данни. 

Ние събираме и съхраняваме информацията, която сте въвели на този сайт. Информацията се използва, за да се свържем с вас относно вашето кандидатстване за подпомагане или ако искате да осъществите контакт с нас. 

Ние не събираме или съхраняваме лични данни относно вашето физическо/ психическо здраве, членство в профсъюзи, расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или други вярвания, сексуална ориентация или криминално минало. При всяко ваше посещение на този сайт, автоматично може да се събира и друга информация. Например: можем да запазим вашия IP адрес, информация от браузъра и домейна на референтния сайт при всяко посещение. Също така, събираме информация относно посетителските модели и видовете използване на сайта. Информацията се използва за оценка и внасяне на подобрения в уеб сайта ни. 

Както и много други сайтове, ние също използваме “бисквитки” (cookies), които са малки файлове, съхранявани на харддиска на вашия компютър. Ние не събираме информация относно други сайтове, които използвате.  
 
Повечето браузъри подразбират “бисквитките” (cookies) автоматично. Моля, запознайте се с информацията в меню Help на вашия браузър, където ще намерите разяснения как да спрете приемането на нови “бисквитки” (cookies) от страна на вашия браузър, как да промените настройките му, за да получавате предупреждение, когато се появи нова “бисквитка” (cookie), или как да откажете всички “бисквитки” (cookies).  

С кого можем да обменяме лични данни? 

Ние не споделяме, продаваме или публикуваме лични данни, които са ни предоставени чрез този уебсайт, освен с вашето изрично съгласие. 

Ние използваме услуги на трети страни при управлението на нашия сайт.  

Можем да разкриваме лични данни, ако добросъвестно: считаме, че това е наше законово задължение, това се налага в отговор на законово искане, или е необходимо за защита на нашите собствени права, имущество или сигурност или тези на компании, партньори, клиенти или други свързани с нас лица. Ние можем да обменяме информация, която не се счита за лични данни, с наши маркетингови партньори, рекламисти и други. Примери за информация, която не се счита за лични данни: брой потребители, които са посетили този сайт в определен период. Обикновено тази информация има числово изражение. 

Колко дълго съхраняваме лични данни? 

Като цяло ние съхраняваме лични данни само за срока на целите, описани в настоящата политика за личните данни или за да изпълним законовите изисквания относно съхранение на личните данни. Предприемаме мерки, за да гарантираме, че личните данни, които сме събрали, не се съхраняват по-дълго от необходимото. 

Как ще бъда информиран относно промяна в политиката за личните данни? 

Ние ще информираме потребителите за всички съществени промени в политиката за лични данни чрез съобщение на този сайт. В някои случаи можем да изпратим имейл, за да информираме своите потребители. Съветваме ви да проверявате този сайт редовно за промени в нашата политика за личните данни.