Контакти

Данни по регистрация

Фондация „ФЮЧЪР ДЖЕНЕРЕЙШЪН“
ЕИК: 205358697

Адрес: област София (столица), община Столична,
гр. София 1766, район р-н Младост,
ул. Бизнес Парк София No 1, бл.
сграда 7, вх. Б, ет. партер

Изпратете ни запитване като попълните всички полета.

Благодарим Ви!

Име и фамилия

Съобщение

Направете дарение

Future Generation Foundation
Юробанк България АД

IBAN: BG23BPBI79421022918701

BIC: BPBIBGSF

Дарители