За Фондацията

Фондация Фючър Дженерейшън

е сдружение с идеална цел. Основната цел на фондацията е да оказва съдействие на двойките с репродуктивни проблеми, които желаят да създадат поколение.

Безрезервната подкрепа и чистота на намеренията към нуждаещите се двойки, в лицето на създателите Нели и Никола, прави фондацията шанс за осъществяване на съкровената мечта: създаване и раждане на дете.

Kaузата на фондацията е за всички,

в чиито животи присъства думата

любов

с пълната цялост на най-великата емоция.

Партньори

Направете дарение

Future Generation Foundation
Юробанк България АД

IBAN: BG23BPBI79421022918701

BIC: BPBIBGSF

Дарители